MVDr. Aleš Kocába

MVDr. Alena Poláková Králová

Absolutorium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 2002. Od roku 2007 pracuje na veterinární klinice Karakal. Věnuje se problematice poruch chování zvířat, chirurgii, traumatologii.

Stáže v průběhu studia:

  • veterinární klinika Jaggy v Brně

  • ZOO Praha pod vedením MVDr. Krále

  • od 5. ročníku pravidelně docházela na Ústav Gynekologie a Porodnictví FVL v Brně

  • od roku 2002 pracovala v soukromé veterinární ordinaci v Táboře

  • od roku 2003 pracovala na veterinární klinice v Hradci Králové se zaměřením na interní medicínu a poruchy chování zvířat