Čipování psů

20. 11. 2019

O čipování psů bylo v posledním období napsáno mnoho článků a to zejména z důvodu legislativních změn od 1.1.2020. Proto zde uvádíme pouze stručný souhrn otázek a odpovědí.

Je čipování psa povinné?

Od 1.1.2020 je ustanoveno, že nečipovaný pes nebude mít z legislativního hlediska platné očkování proti vzteklině. Jelikož je očkování proti vzteklině u psů povinné, logicky je povinné i čipování. Odpovědnost za splnění požadavku nese plně majitel.

Výjimkou jsou zvířata označena čitelným tetováním před 3.7.2011.

Kdo může psa načipovat?

Pouze veterinární lékař oprávněný vykonávat veterinární preventivní a léčebnou činnost.

Kdy nejpozději musí být štěně čipované? 

Kdykoliv po narození avšak nejpozději do první vakcinace proti vzteklině. Štěňata bez čipu již naočkované proti vzteklině musí být načipované do konce roku 2019.

Jaká je cena za čipování?

Cena za čipování obsahuje cenu čipu a jeho aplikaci a závisí pouze na konkrétním pracovišti.

Je načipovaný pes po aplikaci dohledatelný?

Nikoliv. Zápis psa do registru/registrů čipů není povinností veterinárního lékaře a většina z nich toto automaticky neprovádí. Zapsat psa do registrů by si měl sám majitel.

Je čipování rizikové?

Je srovnatelné s jakoukoliv jinou podkožní aplikací. Čip sám o sobě je pouze nosič informace a není nijak aktivní. Pohyb v podkoží je normální.

Co se stane, když psa nezačipuji a jak to někdo zjistí?

Z legislativního hlediska je považován za neočkováného proti vzteklině, hrozí pokuta až 20.000.- Kč ve správním řízení. Skutečnost o nečipování psa může být zjištěna veterinárním lékařem při vyšetření pacienta a dále v případě poranění člověka daným zvířetem, kdy se číslo čipu zapisuje do protokolu.

Modelová situace: mám platné očkování proti vzteklině, mám čipovaného psa:

Blahopřejeme. Nemusíte dělat nic, pouze si zkontrolujte, zda ho máte v některém z registrů.

Modelová situace: mám platné očkování proti vzteklině, nemám čipovaného psa:

Je povinností psa načipovat do konce roku 2019. Není nutné opakovat očkování proti vzteklině, pokud se současně nevydá pas pro cestu do zahraničí. V tom případě je nutné zvíře proti vzteklině přeočkovat.

Modelová situace: nemám čipovaného psa, může mi být v roce 2020 aplikována vakcína proti vzteklině bez aplikace čipu?

Ano, vakcinace proti vzteklině je stále povinností majitele zvířete a veterinární lékař ji nemůže pouze z důvodu absence čipu odmítnout aplikovat.

Modelová situace: co se stane když nečipovaný pes poraní člověka a má očkování proti vzteklině?

U všech (načipovaných i nenačipovaných) bude stále provedeno klinické vyšetření bezprostředně po poranění a opakovaně 5. den. Na nenačipovaného psa bude z legislativního hlediska pohlíženo jako na psa bez platného očkování proti vzteklině. Veterinární lékař by měl nahlásit Krajské veterinární správě absenci čipu u psa.