Šetrná inhalační anestezie

Anestetika se aplikují injekčně buď do svalu nebo lépe do žíly, s následným připojením pacienta na dýchací (inhalační) přístroj, podobně jako u lidí. Po usnutí je zvířeti do dýchací trubice zavedena kanyla, kterou je napojeno na dýchací anestetický přístroj, z něhož vdechuje anestetika označovaná jako inhalační.

Protože výměna plynů v plicích je dobře regulovatelná, dochází po ukončení anestezie na konci zákroku k „vydýchání“ anestetika a tím k rychlému probuzení pacienta.

Abychom minimalizovali potenciální rizika spojená s narkózou, klademe velký důraz na důkladné předoperační vyšetření.

Proč na našem pracovišti používáme inhalační anestezii?

  • dobře regulovatelná hloubka anestezie

  • ani pro pacienty s těžkým postižením srdce, plic, jater nebo ledvin nepředstavuje inhalační anestezie při správném vedení větší riziko, než pro pacienty zdravé

  • vhodná pro dlouho trvající zákroky (ortopedie) a císařský řez

  • vhodná pro geriatrické pacienty

  • dochází k rychlému probuzení pacienta

  • výrazně se snižuje zatížení ledvin a jater, protože anestetikum není jimi metabolizováno

  • monitor dokáže citlivě zaznamenávat vitální funkce jako srdeční činnost (EKG), vnitřní tělesnou teplotu, tepovou frekvenci, neinvazivní krevní tlak, oxygenaci krve (nasycení krve kyslíkem), počet a průběh vdechů a výdechů, koncentraci oxidu uhličitého – CO2 ve vydechovaném vzduchu

  • možnost udržovat pacienta, který během zákroku sám nedýchá, pomocí takzvané řízené ventilace – umělého dýchání