Preventivní medicína

  • Vakcinace

  • Aplikace mikročipů, tetování

  • Vystavení očkovacích průkazů a europasů

  • Antiparazitární program (vnitřní a vnější parazité)

  • Poradenství ohledně výživy

  • Péče o chrup, odstranění zubního kamene pomocí ultrazvuku

  • Preventivní vyšetření krve a moči pro včasnou detekci onemocnění