Onkologie

  • Diagnostika nádorových onemocnění (RTG, USG, endoskopie)
    • tenkojehelná aspirační cytologie
    • odběry bioptátů a kostní dřeněTerapie – chirurgické řešení nádorových onemocnění
  • chemoterapie

Léčitelnost nádorového onemocnění není vždy definována jako úplné odstranění rakoviny, ale také jako doba, po kterou jsme schopni udržet pacienta bez viditelných klinických příznaků onemocnění.