Kardiologie a pneumologie

  • Rentgenová diagnostika

  • Elektrokardiografie (EKG), echokardiografie včetně dopplerovského vyšetření, měření tlaku krve