Akutní péče a hospitalizace

Hospitalizujeme především pacienty vyžadující intenzivní léčbu, kyslíkovou terapii a monitoring.

Důvodem mohou být vážná zranění nebo onemocnění (příp. podezření na ně), nutnost stabilizace pacienta před chirurgickým zákrokem, infusní terapie a déle trvající diagnostické postupy.

Hospitalizovaná zvířata jsou pod dozorem našeho veterinárního týmu.