Ing. Veronika Bromová

Ing. Veronika Bromová

Veterinární sestřička

Ukončení studia na Gymnáziu v Trhový Svinech, 2008. Absolvování studia Agroekologie na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ukončené v roce 2014 inženýrským titulem. Od května 2012 pracuje na veterinární klinice Karakal – anesteziologie. Navštěvuje semináře se zaměřením na péči a hospitalizaci nemocných zvířat.